Pripreme za 1. septembar (Foto + Video)

Pripreme za prvi septmbar su toku u svim objektima PU “Pčelica” u Sremskoj Mitrovici. Trenutno se vrši dezinfekcija prostorija i igračaka, kako bi sve bilo spremno za prvi radni dan. 

Jovana Stupar

%d bloggers like this: