Usvojen rebalans budžeta (Video)

Skupština Vojovidne usvojila je rebalans ovogodišnjeg budzeta.Povod za ovaj rebalans budžeta je povećan obim budžetskih stredstava, koji je rezultat većih prihoda iz izvora koji puni pokrajiniski budžet. To su prihodi od poreza na dobit korporacija, a taj iznos je za oko 5,3 milijarde dinara veći od prvobitno planiranog.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: