Podbacio i pazovački suncokret

Na teritoriji opštine Stara Pazova prinosi ovogodišnjih žetve  suncokreta su ispod proseka kao i u većini ostalih atara u Sremu.Ali kada se pogleda celokupna godina ipak solidni i kreću se od 2 do 4 tone po hektaru, što zavisi od položaja parcela. Takođe i na pazovačkim usevima u toku je i žetva soje, koja će biti nastavljena odmah nakon padavina.

Aleksandar Krkobabić