Pripreme za početak (Video)

Sredstvima iz budzeta lokalne samouorave sve inđijske škole, u susret novoj školskoj godini, dobijaju lepši izgled. Renoviraju se učionice, fasade, krovovi i kabineti. U OŠ”Dušan Jerković” sve je spremno za prvi septembar.

Mirjana Stupar