Još danas prijava za Javni poziv (Video)

Još danas traje prijava za Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera
ugradnja solarnih panela i unapređenje terotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetra,
cirkulacionih pumpi i delitelja toplote na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Od sutra će Komisija
za sprovođenje mera energetske sanacije, pogldati prijave i izabrazi kandidate koji ispunjavaju
uslove za jednu od navedenih mera.

Dejana Kovačević