Podsticanje zapošljavanja Roma

Opština Ruma je uzela učešće u Programu „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave” koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.U Palati Srbija ove sedmice održano je svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji sa izabranim jedinicama lokalne samouprave, a predstavnica rumske lokalne samouprave bila je zamenica predsednice Opštine Ruma, Biljana Popović Jovanović.

Milena Božić

%d bloggers like this: