Izmirenje treće rate poreza na imovinu

Grad Sremska Mitrovica poziva građane da blagovremeno izmire treću ratu poreza na imovinu koja dospeva na naplatu 15. avgusta ove godine.  Urednim izmirivanjem pomažete sebi time što izbegavate obračun kamate i prinudnu naplatu potraživanja, a Gradu obezbeđujete sredstva za normalno funkcionisanje, ističu iz Gradske uprave. Savesni poreski obveznici ostvaruju umanjenje od 10%, koje  će biti iskazano u prvoj rati poreza na imovinu za 2023.godinu.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: