Stalnim ulaganjem u zdravstvo do najviših standarda

Do sada je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno preko 85 miliona dinara za završetak zanatsko – građevinskih i konzervatorsko – restauratorskih radova na objektu Klinike za abdominlanu, endokrinu i transplatacionu hirurgiju, istakao je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović koji je danas poSetio Univerzitetski klinički centar Vojvodine.

Dušanka Ljubojević