Rekonstrukcija državnog puta

U toku su radovi na asfaltiranju državnog puta od Iriga do Maradika. Radi se o putu drugog reda broj 313. Ukupna deonica puta do Maradika koja je predviđena za rekonstrukciju duga je 13 km a radovi se finansiraju iz budžeta Javnog preduzeća “Putevi Srbije”.