Radovi na autobuskoj stanici

Nova autobuska stanica u Rumi počinje sa radom početkom oktobra tekuće godine, poručuju iz lokalne samouprave. Radovi na izgradnji moderne autobuske stanice već su u podmakloj fazi i izvode se plainiranom dinamikom. nakon otvaranja nove autobuske stanice, očekuje se da će se intezitet saobraćaja u centru Rume dosta umanjiti i preusmeriti na drugi deo grada.

Milena Božić