Usvojena Odluka o statusu “Pčelice”

Na održanoj Sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojena je odluka o statusu predškolske ustanove “Pčelica”. Ovim statusom se bliže uređuje, između ostalog,  organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje, postupanje organa radi obezbeđivanja ostvarivanja prava i obaveza deteta i prava i obaveza roditelja.

Dejana Kovačević