Pripreme budžeta

Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma je donelo Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Ruma za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, prema uputstvu Ministarstva finansija i Fiskalne strategije koju je donela Vlada Republike Srbije. Budžetski korisnici su dužni da realno isplaniraju svoje prihode i rashode i na propisanim obrascima sa detaljnim obrazloženjem dostave svoje planove do 31. avgusta 2022. godine na pisarnicu opštinske uprave. 

%d bloggers like this: