Izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine

Na 23. sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine. Izmene su podrazumevale nove odredbe kojima se omogućuje da se na sednicu stalnog radnog tela obavezno poziva predstavnik predlagača, kao i obrađivača akta koji se na sednici razmatra. O ovoj odluci smo razgovarali sa zamenikom gradonačelnice Petrom Samardžićem.

Dejana Kovačević