Komesarijat: “Oluja” neće biti zaboravljena

I ovog 4. avgusta Srbija će se sa tugom sećati etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske tokom akcije „Oluja“ 1995. godine. Srbija nije i neće zaboraviti proterivanje 200.000 sunarodnika sa zemlje na kojoj su vekovima živeli, kao ni smrt 1.700 nevinih ljudi, u i posle akcije ”Oluja”, i više od 700 onih koji su u toj akciji nestali i čija je sudbina nepoznata i posle skoro tri decenije, saopšteno je danas iz Komesarijata za izbeglice I migracije.   Komesarijat  je svih ovih godina, pored ostalog, radio na stambenom zbrinjavanju i ekonomskom osnaživanju izbeglica i interno raseljenih lica. Srbija je do sada stambeno zbrinula 25.048 porodica sredstvima iz budžeta Republike Srbije i sredstvima donatora, od kojih je najveći Evropska unija kroz Regionalni stambeni program. Iz budžeta Srbije dodatno su ekonomski osnažene 22.262 porodice da započnu sopstveni posao.