“Dobrovoljno davalaštvo krvi u vanrednim i kriznim situacijama”

Na poziv Crvenog krsta Vojvodine volonter Crvenog krsta Sremska Mitrovica, Nikola Trnić, uzeo je učešće na kampu sa temom “Dobrovoljno davalaštvo krvi u vanrednim i kriznim situacijama”.Kamp, koji je okupio mlade volontere iz 12 gradova i opština Vojvodine, realizovan je u objektu Crvenog krsta u Hajdučici. Volonter Nikola Trnić,edukator u programu dobrovoljnog davalaštva krvi, učestvovao je kao jedan od realizatora kampa. 

Dejana Kovačević