Bolja putna povezanost (Foto+Video)

20 miliona dinara država Srbija ulaže u nastavak rekonstrukcije putne infrastrukture na području Grada Sremska Mitrovica. Mehanizacija je trenutno u Grgurevcima, gde se izvode pripremni radovi za asfaltiranje deonice puta od Lovačkog doma do Grebenskog puta. Završetkom tih radova selo dobija bolju putnu povezanost sa urbanim centrima. 

Jovana Stupar

%d bloggers like this: