Promotivna cena priključenja na gas (Video)

Odluka o promotivnoj ceni priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za naselje “Matija Huđi” u Sremskoj Mitrovici usvojena je na nedavno održanoj sednici Skupštine Grada. Ovom odlukom obuhvaćeni su svi višespratni objekti u neparnom delu naselja, jer je trenutno, izgrađena distributivna mreža za taj deo naselja. Javno preduzeće “Srem-gas”  će nastaviti sa reaalizacijom ovog projekta, a u planu je izgradnja gasne mreže i za parni deo naselja.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: