Izmena Poslovnika o radu Skupštine

Na sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, održanoj 29.jula, usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine. Izmene su podrazumevale nove odredbe kojima se omogućuje da se na sednicu stalnog radnog tela obavezno poziva predstavnik predlagača, kao i obrađivača akta koji se na sednici razmatra. Takođe, Radno telo može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Radnog tela u raspravi o određenim pitanjima iz nadležnosti radnog tela.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: