Sigurnije snabdevanje (Foto+Video)

Sigurnije snabdevanje toplotnom energijom, ali i povećana energetska efikasnost za korisnike toplovodnog sistema u mitrovačkom naselja “Marko Peričin Kamenjar” je cilj radova koji se trenutno izvode u tom delu garad. Menja se 250 metara trase toplovoda tačnije 500 metara cevi, a obavlja se I rekontrukcija podstanica u 6 stambenih zgrada. Vrednost projekta iznosi oko 9 miliona I 300 hiljada dinara, a sredstva je obezbdilo JKP “Toplifikacije”.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: