Asfaltiranje puta ka Neradinu

Počela je kompletna rekonstrukcija državnog puta drugog b reda 313 od Iriga do Maradika. U toku je  prva faza, odnosno je asfaltiranje puta od Iriga do neradinske česme, u dužini od 4,75 kilometara. Ukupna deonica do Maradika duga je oko 13 kilometara. Investitor je JP “Putevi Srbije.

Sanja Mitrović