Selidba knjižnog fonda

U toku je selidba knjižnog fonda Gradske biblioteke “Atanasije Stojković” iz stare zgrade u renovirani Dom Jna u Rumi u kojem će se biblioteka  nalaziti. Trenutno je u toku selidba knjiga  sa  naučnog odeljenja i zavičajne zbirke te biblioteka   na trenutnoj lokaciji finkcioniše u slabijem obimu i bez dostupne literature iz ovih oblasti. Sva odeljenja biblioteke biće preseljena na novu lokaciju pa se tom poslu  pristupa na efikasan i produktivan način kako bi sve knjige selektivno bile premeštane i slagane  i kako bi svaka knjiga bila pažljivo smeštena na pripadajuće odeljenje.

Sanja Mitrović