Izgradnja pretovarnog platoa (Video)

Kako najavljuju iz JP Komunalac u toku je i izgradnja pretovarnog platoa koji će biti namenjen za odvoženje smeća od svih građana u Rumi koji će se dalje pretovarati u Abrol kontejnere i prevoziti na regionalnu deponiju Srem-Mačva.Pravilno odlaganje odpada je ključno za čistiji izgled Rume, a ovo je samo jedan od primera kojima lokalna samoupraa potvrdjuje da je ulaganje u ekologiju i zaštitu životne sredine jedan od prioriteta.

Milena Božić

%d bloggers like this: