Godine kulture Opštine Ruma

 Programi rada i finansijski planovi za 2023. godinu ustanova kulture u Rumi, Gradske biblioteke “Atanasije Stojković”, Kulturnog centra “Brana Crnčević” i Zavičajnog muzeja Ruma, usvojeni su  na  68. sednici Opštinskog veća Opštine Ruma. “Iz ove tri tačke koje se odnose na rad i finansijsko poslovanje ustanova kulture možemo zaključiti da je ova godina, kao i godina 2023. godina ulaganja u kulturu i godina kulture u Rumi jer mi izdvajamo velika sredstva za ulaganja u ustanove kulture i njihovo funkcionisanje. To su kapitalna, velika ulaganja i slobodno mogu nazvati ove dve godine – godine kulture u Opštini Ruma”,ostzakla je tom prilikom  predsednica Opštine Ruma, Aleksandra  Ćirić.

Sanja Mitrović