Promena cene linijskog prevoza

Opštinsko veće opštine Ruma, na sednici održanoj  u petak   dalo je saglasnost na  na povećanje cena linijskog prevoza putnika po pređenom kilometru u visini od 3%, a na osnovu obrazloženog zahteva privatnog partnera u skladu sa Javnim ugovorom o poveravanju obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma. Utvrđena je  nova cena linijskog prevoza putnika po pređenom kilometru  koja sada iznosi 89,22 dinara bez PDV-a.

Sanja Mitrović