Konkurs za sprovođenje mera energetske sanacije (Video)

Opštinsko veće opštine Ruma usvojilo je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za izbor direktnih korisnika za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi , termostatskih ventila i delitelja na teritoriji opštine Ruma.

Sredstva za sufinansiranje mera i ove Odluke su u ukupnom iznosu su 3.000.000,00 dinara, od čega je iznos od 1.500.000,00 dinara opredelila opština Ruma, a iznos od 1.500.000,00 dinara Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti. Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom i ovim Javnom pozivom. Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavka, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja. Rok za podnošenje prijava je 15. avgust.

Milena Božić

%d bloggers like this: