Dodela sredstava iz budžeta

Komisija za sprovođenje postupka po konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Irig utvrdila listu vrednovanja i rangiranja prijava za realizovanje programa od javnog interesa Opštine Irig. Lista prijava objavljena je na zvaničnom sajtu Opštine Irig a učesnici Konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave tri dana od datuma objavljivanja, dok se prigovor može podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Prigovor se ponosi Komisiji koja donosi obrazloženu Odluku u roku od 15 dana od njegovog prijema.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: