Aktivno starenje (Video)

Gradsko udruženje penzionera organizovalo je sportsku olimpijadu. Na ovoj olimpijadi učestvovalo je 30 učesnika iz penzionerskih mesnih udruženja. Pored rekreativnih aktivnosti ovakav vid okupljanja predstavlja i dobar način da se iskoristi slobobno vreme pripadnika trećeg doba.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: