Vodostaj ispod niskih plovidbenih nivoa

Republički hidrometeorloški zavod izdao je upozorenje da je vodostaj na reci Savi u Sremskoj Mitrovici ispod niskih plovidbenih nivoa. Ova situacija će se nastaviti i tokom narednih dana.

Dejana Kovačević