I dalje traje podela plavih kanti (Video)

Akcija podele plavih kanti u Sremskoj Mitrovici i dalje traje. Građani koji ih nisu preuzeli mogu to da učine u svojim Mesnim zajednicama, potpuno besplatno. Nakon što svi građani preuzmu kante, počeće se sa njihovim pražnjenjem u domaćinstvima koja su ih već preuzeli. Podsetimo, cilj oviog projekta je separacija otpada, a podeljeno je preko 7 hiljada kanti.

Dejana Kovačević