Tražnja pšenice na nižem cenovnom nivou

I tokom protekle nedelje, na tržištu pšenice u fokusu je bio otkup od strane Repibličke direkcije za robne rezerve. Do sada je prijavljeno oko 93.000 tona ove žitarice. Na berzanskom tržištu nije došlo do realizacije većeg obima, usled izostajanja ponude većih količina. Tražnja je konstantno bila na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu. Pšenicom, sa 14 procenata proteina se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 36 dinara za kilogram bez PDV-a, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodni upoređujući period, zabeležen je rast od 4,35 posto.

Dejana Kovačević