Obuka “Osnovni informatički alati” (Video)

U Sremskoj Mitrovici je u toku obuka “Osnovni informatički alati” koja se održava u Visokoj stručnoj školi “Sirmium”. Realizuje je kancelarija za mlade, a održava se u okviru projekta “Infomratička pismenost mladih” uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Obuka podrazumeva učenje različitih programa na računaru, kao i usavršavanje već postojećeg znanja.

Dejana Kovačević