Adrilink projekat

U prethodnom periodu, Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica je kroz projekat ADRILINK i finansijsku podršku programa ADRION i grada Sremska Mitrovica, opremila svoje prostorije posebnom IT opremom koja će omogućiti implementaciju virtuelnih ruta i infosistema u okviru očekivanog formiranja Interpretacijskog centra krajolika. Od opreme, svakako se očekuje najveće interesovanje za interaktivne toteme koji su instalirani ispred i unutar Turističkog info-centra, Carske palate i Specijalnog rezervata prirode Zasavica. Njih će pored druge digitalne IT opreme moći da koriste posetioci ovih gore navedenih lokacija.

Dejana Kovačević