Preliminarna rang lista

Opština Pećinci objavila je Preliminarnu rang listu direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Pećinci. Mere energetske sanacije, čiji je cilj unapređenje energtske efikasnosti, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom , uslugama, i radovima na enrgetskoj sanaciji stambenih objekata čiji su krajnji korisnici domaćinstva na teritoriji opštine Pećinci. Preliminarna rang lista može se preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Pećinci.

Milena Božić