Upravljanje otpadom

U četvrtak 14.jula, u 11 časova, u prostorijama Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici održaće se otvorena radionica sa temom “Modeli i perspektive upravljanja otpadom u gradu Sremska Mitrovica”. Oblast upravljanja otpadom je jedna od najznačajnijih i najvažnijih tema u razvoju lokalnih samouprava. Sremska Mitrovica predstavlja jednu od vodećih lokalnih samouprava u ovoj oblasti. Koji modeli su korišćeni da bi se dostigao ovaj cilj i koje su dalje perspektive razvoja, građani, predstavnici Nevladine organizacije, i zainteresovana preduzeća moći će se upoznati tokom radionice. Radionica se sprovodi u okviru projekta održivi razvoj za sve – platforma za lokalni dijalog.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: