Radovi na uređenju škole u toku (Video)

Obezbeđivanje boljih uslova školovanja najmlađih sugrađana na teritoriji Sremske Mitrovice nastavlja se na svim nivoima, a posebna pažnja obraća se na škole u koje se nije dugo ulagalo. U toku su radovi na rekonstrukciji škole “Dobrosav Radosavljević Narod”, izdvojeno odeljenje Radenković. Radovi se odvijaju na uređenju fasade i mokrih čvorova.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: