Promena cene gasa (Video)

Na osnovu Odluke Agencije za energetiku Republike Srbije o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Javno preduzeće “Srem-gas” Sremska Mitrovica obaveštava potrošače da je došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava. Nova cena energenta za navedenu grupu kupaca iznosi 36, 51 din/ m3 bez PDV-a, a primenjivaće se od 1.avgusta ove godine.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: