Objavljena rang-lista kandidata za instruktore

Republički zavod za statistiku obaveštava kandidate prijavljene za posao instruktora za potrebe sprovođenja Popisa stanoviništva, domaćinstava i stanova 2022, da je na zvaničnm sajtu opštine Šid objavljena rang lista kandidata za instruktore sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi i terminima tetiranja. Kandidati na istom mestu mogu pronaći i spisak dokumntacije koju je potrebno predati prilikom dolaska na testiranje i razgovor.

Milena Božić