Poslovanje kulturnih i sportskih ustanova

Jedna od tačaka koja je usvojenana održanoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica je i izveštaj o radu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2021.godinu. Naime, sve ustanove, čiji je osnivač Grad su u 2021.godini poslovali uspešno i profitabilno.

Dejana Kovačević