Radionica o Arhuskoj konvenciji (Video)

Radionica  na temu  “Arhuska konvencija – značaj i primena njenih principa na nivou lokalna samouprave“održana je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. 

Arhuska konvencija je međunarodni sporazum kojim se utvrđuju prava u vezi sa životnom sredinom kao pouzdana osnova za uključivanje građana u politike životne sredine, a čime se potvrđuju naše obaveze prema budućim generacijama. 

Radionica je održana u okviru projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji sprovodi Grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa Nevladinom organizacijom “Regionalne inicijative Srema”. Projekat finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije. 

O radionici je govorila i Darija Šain, specijalista za primenu Arhivske konvecije i jedan od osnivača “Arkus Centra” Novi Sad, koja je istakla da je Arkuska konvencija najvažniji pravni dokument jer se tiče života svakog pojedinca i života svih nas.

Dejana Kovačević