“Arhus konvencija” (Foto+Video)

U  Gradskoj  kući u Sremskoj Mitrovici  održana je  otvorena radionica sa temom: “Arhuska konvencija – značaj i primena njenih principa na nivou lokalne samouprave“.

Arhuska konvencija je međunarodni sporazum kojim se utvrđuju prava u vezi sa životnom sredinom kao pouzdana osnova za uključivanje građana u politike životne sredine. Radionica je održana u okviru projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji sprovodi Grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa NVO “Regionalne inicijative Srema”. Projekat finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije.

Sanja Mitrović