Raspodela dobiti JKP “Komunalije”

Na današnjoj Sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica doneta je i Odluka o usvajanju Izveštaja o radu i odluka o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća”  Komunalije” Sremska Mitrovica. 50% odnosno 257.749 dinara biće uplaćeno na tekući račun  osnivača odnosno Grada Sremska Mitrovica dok će ostatak od skoro 516 hiljada dinara ostati neraspoređeno.  

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: