Poziv na radionicu o principima Arhuske konvencije

U petak, 01. jula u 17 časova, u prostorijama Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici biće održana otvorena radionica sa temom: “Arhuska konvencija – značaj i primena njenih principa na nivou lokalna samouprave“. 

Arhuska konvencija je međunarodni sporazum kojim se utvrđuju prava u vezi sa životnom sredinom kao pouzdana osnova za uključivanje građana u politike životne sredine, a čime se potvrđuju naše obaveze prema budućim generacijama. Osnovna načela konvencije su: 1) Pravo građana na informisanost – tačne informacije o pojavama i aktivnostima koje mogu imati uticaj na kvalitet životne sredine; i 2) Pravo da građani učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini na lokalnom nivou. 

Radionica je otvorena za sve zainteresovane građane Sremske Mitrovice. 

Radionica se održava u okviru projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji sprovodi Grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa NVO “Regionalne inicijative Srema”. Projekat finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije. 

Sanja Mitrović