Kadrovske promene u javnim preduzećima

U okviru 23. sednice Skupštine opštine Ruma, između ostalih na dnevnom redu našla se i tačka Izbori i imenovanja. Nakon što je odborničkom većinom usvojen Predlog Rešenja o razrešenju direktora JP “Gas” Ruma, Dragana Kosanovića diplomiranog inženjera za preduzetni menadžment i nakon što je takođe odborničkom većinom usvojeno Rešenje o razrešenju direktora JP “Vodovod” Milana Karajlovića diplomiranog inženjera poljoprivrede, imenovani su novi vršioci dužnosti ovih javnih prduzeća iz Rume. Za novog vršioca dužnosti JP “Gas” Ruma imenovan je Zoran Negovanović diplomirani inženjer elektrotehnike iz Rume, dok je za novog vršioca dužnosti “Vodovoda” imenovana Snežana Banjac diplomirani hemičar iz Rume, koja je predhodno podnela ostavku na mesto člana opštinskog veća.

Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u “Službenom listu opština Srema”.

Milena Božić