Upotreba imena grada

Predlog Odluke o upotrebi imena, grba i zastave Grada  jedna je  od tačaka zakazane Skupštine Grad Sremska Mitrovica. Pod upotrebom imena Grada Sremska Mitrovica, podrazumeva se korišćenje naziva grada Sremska Mitrovica tj. imena “Sremska Mitrovica” ili dela imena „Mitrovica“  u poslovnom imenu privrednog društva, ustanove, udruženja, drugih oblika organizovanja preduzetnika, i u nazivima internet portala, internet stranica i nazivima profila. Pravno lice odnosno preduzetnik  dužan je da pre registracije poslovnog imena koje sadrži ime Grada pribavi za isto saglasnost Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Na upotrebu imena Grada u nazivu  može da se da saglasnost kada bi upotreba imena Grada u ovim slučajevima doprinela daljoj afirmaciji ugleda Grada, unapređenju kulturnog stvaralaštva i unapređenju kulturne baštine Grada.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: