Solarna elektrana u Salašu

Odluka o pristupanju  izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane „Rašina koliba“ u  Salašu Noćajskom,  biće jedna od tačaka dnevnog reda zakazane Sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica. U pitanju je elektrane za proizvodnju električne energije iz energije Sunca sa postojećom stočarskom farmom.Pristup parcelama je sa postojećih nekategorisanih puteva i puta Sremska Mitrovica – Drenovac – Šabac.

Finansiranje izrade plana je iz sredstava Grada Sremska Mitrovica i drugih izvora finansiranja. Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske
Mitrovice. Planirani rok za izradu plana je 180 dana.

Sanja Mitrović