Završni račun za proteklu godinu

 Predlog Odluke o završnom računu  budžeta Grada Sremska Mitrovica  za proteklu godinu jedna je od glavnih tačaka  nastupajuće Sednice Skupštine Grada zakazane za 30. jun. Predlog odluke sastoji se od bilansa stanja i uspeha, analize prihoda i rashoda u protekloj godini.   Prema nacrtu, najviši nivo ostvarenja po programima beleže opšti i zajednički poslovi a najviše se ulagalo u infrastrukturu. Ukupno ostvareni konsolidovani prihodi i primanja trezora u 2021. godini iznose više od tri milijarde dinara od čega su 99% prihodi i primanja gradskog budžeta a 1% su sopstveni prihodi i prihodi budžetskih korisnika.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: