Izveštaj sa sastanka Sistema 48 (Foto)

Svoje dvonedeljne izveštaje o radu na današnjem sastanku Sistema 48 dostavili su JKP Komunalac, JKP Vodovod i kanalizacija, JP Ingas, kao i inđijski Dom zdravlja.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: