“Podsticajno roditeljstvo”

Opština Inđija pristupila je projektu “Podsticajno roditeljstvo” potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, Stalnoj konferenciji gradova i opština, a uorganizaciji UNICEF-a. Praktičari će u okviru programa biti obučavani za primenu veština zasnovanih na najaktuelnijim naučnim dokazima o razvoju dece u ranom uzrastu, počevši od rođenja do prvih 1000 dana života. 

Mirjana Stupar