Rešenje za otpad

U zgradi Opštine Šid održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o rešavanju pitanja deponovanja
otpaada. U okviru «Projekta za razvoj kapaciteta za upravljanje čvrstim otpadom», Japanska agencija za
međunarodnu saradnju će Opštini Šid pružiti savetodavnu i finansijsku podršku sa ciljem uspostavljanja
efikasnog i održivog upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u opštini Šid. Unapređenje kapaciteta za
sakupljanje otpada, prevoz i odlaganje istog na Regionalnu deponiju Srem-Mačva u Sremskoj Mitrovici,
minimizacija generisanja otpada i separacija na izvoru, samo su neki od rezultata koji se očekuju od
ovog projekta.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: