Podela plavih kanti (Foto)

U Mesnim  zajednicama u Sremskoj Mitrovici u toku je podela plavih kanti za primarnu separaciju otpada  individualnim domaćinstvima. Ove kante predviđene su samo za plastiku, papir i metal. Akciju sprovodi JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica i Kraljevine Švedske,u sklopu projekta ” Odvajamo”

Sanja Mitrović